Links

Onderstaande weblinks bevelen we u van harte aan:

Bedrijven betrokken bij de restauratie:

Scheepswerf ‘Moed en Trouw’ te Paal. (Zw. Vlaanderen)
Zeilmakerij ‘Den Boer Sails’ te Numansdorp

Gepubliceerde artikelen over de ‘Elisabeth’

‘De Blauwe Wimpel’
(maandblad voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Lage Landen)
Nummer 11, 19 November 2007, Jaargang 62
blauwewimpel

‘Consent’ over de oude Zeeuwse zeilvaart.
(uitgave van de Stichting Behoud Hoogaars)
Nummer 23, voorjaar 2007
consent

‘Elisabeth’ in de media

Vlaanderen vakantieland – Zalig Zeeland (31-5-2014)